VIZIJA / MISIJA

Naša vizija je doprinos ekonomskom napretku i prosperitetu društva, naša misija je stvaranje uslova za perspektivno poslovno okruženje, koje će doprinijeti unapređenju firmi i društva u cjelini.

USLUGE

BPI je krovna organizacija koja posluje u dvije divizije.

Svaka od ovih divizija operativno i poslovno nastupa i djeluje zasebno, međutim, komplementarnost i širok spektar poslovnih usluga daje mogućnost da našim partnerima nudimo sveobuhvatno poslovno rješenje.